Privacybeleid

Willemsen Caravan & Camper Parts B.V. Voorwaarden

1. Voorwaarden
Door de website https://www.caravanencamperramen.nl/ te bezoeken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze servicevoorwaarden, alle toepasselijke wetten en voorschriften en gaat u ermee akkoord dat u verantwoordelijk bent voor de naleving van alle toepasselijke lokale wetten. Als u niet akkoord gaat met een van deze voorwaarden, is het u verboden deze site te gebruiken of te bezoeken. Het materiaal op deze website is beschermd door het toepasselijke auteurs- en merkenrecht.

2. Gebruikslicentie
Toestemming wordt verleend om tijdelijk één exemplaar van het materiaal (informatie of software) op de website van Willemsen Caravan & Camper Parts B.V. te downloaden voor persoonlijke, niet-commerciële, tijdelijke bezichtiging. Dit is het verlenen van een licentie, geen eigendomsoverdracht, en onder deze licentie mag u niet:

de materialen te wijzigen of te kopiëren;
de materialen te gebruiken voor enig commercieel doel, of voor enige openbare vertoning (commercieel of niet-commercieel);
proberen de software op de website van Willemsen Caravan & Camper Parts B.V. te decompileren of reverse-engineeren;
het verwijderen van auteursrecht- of andere eigendomsnotaties van de materialen; of
de materialen overbrengen naar een andere persoon of de materialen "spiegelen" op een andere server.

Deze licentie wordt automatisch beëindigd als u een van deze beperkingen overtreedt en kan door Willemsen Caravan & Camper Parts B.V. te allen tijde worden beëindigd. Bij beëindiging van het bekijken van deze materialen of bij beëindiging van deze licentie dient u alle gedownloade materialen in uw bezit in elektronische of gedrukte vorm te vernietigen.

3. Disclaimer
De materialen op de website van Willemsen Caravan & Camper Parts B.V. worden op 'as is' basis aangeboden. Willemsen Caravan & Camper Parts B.V. geeft geen garanties, expliciet of impliciet, en wijst hierbij alle andere garanties af, waaronder, zonder beperking, impliciete garanties of voorwaarden van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, of niet-inbreuk op intellectuele eigendomsrechten of andere schending van rechten.
Verder geeft Willemsen Caravan & Camper Parts B.V. geen garanties of verklaringen met betrekking tot de nauwkeurigheid, de waarschijnlijke resultaten of de betrouwbaarheid van het gebruik van de materialen op haar website of anderszins met betrekking tot dergelijke materialen of op sites die gelinkt zijn aan deze site.

4. Beperkingen
In geen geval is Willemsen Caravan & Camper Parts B.V. of haar toeleveranciers aansprakelijk voor enige schade (waaronder, zonder beperking, schade voor verlies van gegevens of winst, of door bedrijfsstagnatie) die voortvloeit uit het gebruik of het niet kunnen gebruiken van de materialen op de website van Willemsen Caravan & Camper Parts B.V., ook niet als Willemsen Caravan & Camper Parts B.V. of een door Willemsen Caravan & Camper Parts B.V. gemachtigde mondeling of schriftelijk op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade. Omdat in sommige rechtsgebieden geen beperkingen zijn toegestaan op impliciete garanties, of beperkingen van aansprakelijkheid voor gevolgschade of incidentele schade, kunnen deze beperkingen niet op u van toepassing zijn.

5. Nauwkeurigheid van materialen
De materialen die op de website van Willemsen Caravan & Camper Parts B.V. verschijnen kunnen technische, typografische of fotografische fouten bevatten. Willemsen Caravan & Camper Parts B.V. garandeert niet dat het materiaal op haar website juist, volledig of actueel is. Willemsen Caravan & Camper Parts B.V. kan te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aanbrengen in het materiaal op haar website. Willemsen Caravan & Camper Parts B.V. verplicht zich echter niet tot het actualiseren van de materialen.

6. Links
Willemsen Caravan & Camper Parts B.V. heeft niet alle sites die gelinkt zijn aan haar website beoordeeld en is niet verantwoordelijk voor de inhoud van dergelijke gelinkte sites. Het opnemen van een link impliceert op geen enkele wijze de goedkeuring van Willemsen Caravan & Camper Parts B.V. van de site. Het gebruik van een dergelijke gelinkte website is voor eigen risico van de gebruiker.

7. Wijzigingen
Willemsen Caravan & Camper Parts B.V. kan deze servicevoorwaarden voor haar website te allen tijde zonder kennisgeving wijzigen. Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de op dat moment geldende versie van deze servicevoorwaarden.

8. Toepasselijk recht
Deze voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Pijnacker Zuid-Holland Nederland en u onderwerpt zich onherroepelijk aan de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken in die staat of locatie.
Boezemweg 51
2641 KG Pijnacker
Nederland
T: +31 (0)15-3695775 (Optie 1)
IBAN: NL53 RABO 0307 2959 74
BTW nr: NL858666686B01
K.v.K. nr: 71316388

 

Taal keuze